Uwahi nang ilang pagbasolSa kataposan, nakaamgo na ang mga senador ug mga kongresista nga dakong sayop ang ilang pagtugot nga pahamtangan og excise tax ang mga produkto sa lana ubos sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law nga gipamugos sa economic managers ni Presidente Rodrigo Duterte.Source link

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend